แจ้งชำระเงิน / Payment


*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB / เลือกได้เฉพาะ .jpg และ .png